Havsvidden Hotel

Lähemmäksi luontoa et enää pääse. Teemme yhteisyötä Nimix kajakuthyrningin kanssa.