Havsvidden Hotel

Närmare naturen kan du inte komma. Vi samarbetar med Nimix kajakuthyrning.